Informasjon om førerprøven

Søknad om førerkort må leveres Statens vegvesen for vandelssjekk, du leverer søknad vegvesen.no/dinside. Du må ta teoriprøven, og den må være bestått før du kan få praktisk førerprøve.
Husk også å ha med grunnkursbevis, ID, du får betalingsinformasjon fra vegvesenet på sms.

 

Husk at alt må være innbetalt hos oss før førerprøve hos Statens vegvesen. 

 

              Førerprøve kl B: kr. 1 140,-

              Utstedelse av førerkort kr. 310,-

              Bilde på førerkort kr. 80,-

              Teoriprøve kl B kr. 660,-

Ta kontakt

Adresse

Kirkegata 33

8517 Narvik

76 94 34 24

narvsjof@online.no